Abrona – Verbeteren van mondhygiëne bij mensen met een verstandelijke beperking

Probleemstelling:
Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben mondproblemen.
Begeleiders hebben niet altijd verstand van goede mondhygiëne bij mensen met een verstandelijke beperking. Daardoor hebben veel cliënten vaak pijn in de mond en veel gebitsproblemen.

Oplossing: KITT
Een gebit die d.m.v. spraak en visuele hints een cliënt precies kan leren waar en hoe hij moet poetsen.

Samenwerkingspartner:
Onbekend

Financien:
Wat kost het: (ontwikkelkosten, onderhoudskosten, etc)
Wat levert het op: Onbekend

Wat hebben wij nog nodig:
Onbekend

Link naar project:
Niet aanwezig

Pitch: