Winnaar VG Hackathon start met ontwikkelen ZieMij applicatie!

In april won Koraal de eerste landelijke VG Hackathon met de innovatie ZieMij.  Inmiddels werkt een team van van Koraal samen met ervaringsdeskundigen, ontwerpers en ontwikkelaars aan de realisatie van de innovatie ZieMij.
ZieMij is een applicatie die moeilijke brieven omzet naar begrijpelijke taal. Dit gebeurt op basis van de principes van #TaalvoorAllemaal. ZieMij helpt om de juiste acties uit de brief te halen en kan gebruikers in contact brengen met ondersteuning. Daarnaast helpt ZieMij organisaties bij het schrijven van brieven die iedereen begrijpt. 
 
ZieMij wordt het komende half jaar verder ontwikkeld. Organisaties die “moeilijke” brieven schrijven en mensen die de brieven ontvangen zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van ZieMij. Een mooi voorbeeld van wat een Hackathon kan opleveren.
Wil je hiervan op de hoogte blijven of aan bijdragen? Neem dan contact op met ECroonen@koraalgroep.nl 

Wat heeft Aveleijn gedaan in de Hackathon week

Hackathon week!

Wil je weten wat er vorige week door ons Hackaton-team is bedacht? Bekijk dan eens dit filmpje! #vgHackaton #Aveleijn #vanbeperkingnaarversterking

Gepostet von Aveleijn am Freitag, 20. April 2018

Koraal – Makkelijke taal voor iedereen

Probleemstelling:
Brieven worden vaak te moeilijk geschreven voor mensen met een beperking. Geschreven taal roept nu vaak onbedoelde emoties op bij mensen met een LVB (licht verstandelijke beperking) doordat woorden en tekst te moeilijk zijn; Hoe kunnen we de belevingswereld van mensen met een LVB meenemen in de manier waarop we taal gebruiken.

Oplossing: ZieMij
ZieMij is een digitale hulp voor op je smartphone. De tool vertaalt (stukjes)tekst of woorden zoals jij dat wil. Dat kan in woord, beeld of geluid. Daarnaast bevat de tool een virtuele helper. Deze helper kan jou helpen bij wat je moet doen en je geruststellen als dat nodig is. Zo weet je wat je kan doen na het lezen van de brief of e-mail. De helper kan ook afspraken direct in jouw agenda plaatsen en herinnert je aan deze afspraak. Je kan ook iemand die je persoonlijk kent via de virtuele helper om hulp vragen. De virtuele helper brengt jou hiermee in contact.  Terwijl je ZieMij gebruikt, verzamelt de tool data over wat je moeilijk vindt en waarom. Deze data worden gestuurd aan organisaties die meedoen en aan de overheid. Via deze data leren zij hun brieven of e-mails aan te passen op de manier waarop jij dat prettig vindt. Ze leren hun taal begrijpelijk te maken. Dat heeft een grote maatschappelijke waarde. Het onzichtbare wordt zichtbaar. Begrijpelijke taal wordt de norm en moeilijke taal de uitzondering.

Samenwerkingspartner:
Experience Center PwC www.pwc.nl
Zuyd Hogeschool Faculty of Health www.zuyd.nl
Rabobank www.rabobank.nl

Financien:
Op dit moment worden de noodzakelijke acties uitgezet om te onderzoeken hoe het tijdens de Hackathon gepresenteerde business model verder vertaald kan worden. Hierbij worden ook alternatieve businessmodellen onderzocht. We vinden het belangrijk dat de tool toegankelijk en betaalbaar wordt voor iedereen. Daarom gaan we op zoek naar een model dat het product zelfvoorzienend maakt terwijl het toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen.

Wat hebben wij nog nodig:
Uiteraard zijn er middelen nodig om het huidige prototype ZieMij verder te ontwikkelen. Naast Koraal zijn er een aantal partners die wij bij deze innovatie willen betrekken. In de Hackathon week hebben een aantal partijen interesse getoond in een financiele bijdrage. Hiermee gaan we verder.
Daarnaast is er technische & design expertise nodig evenals nog meer ervaringen van beoogde gebruikers voor de verdere ontwikkeling van ZieMij (Beoogde gebruikers zijn mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden). Hiervoor wordt op dit moment een projectplan geschreven in samenwerking met het Experience Center van PwC.

Link naar project:
https://www.koraalgroep.nl/nieuws/koraal-winnaar-eerste-landelijke-vghackathon

Pitch:

Abrona – Verbeteren van mondhygiëne bij mensen met een verstandelijke beperking

Probleemstelling:
Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben mondproblemen.
Begeleiders hebben niet altijd verstand van goede mondhygiëne bij mensen met een verstandelijke beperking. Daardoor hebben veel cliënten vaak pijn in de mond en veel gebitsproblemen.

Oplossing: KITT
Een gebit die d.m.v. spraak en visuele hints een cliënt precies kan leren waar en hoe hij moet poetsen.

Samenwerkingspartner:
Onbekend

Financien:
Wat kost het: (ontwikkelkosten, onderhoudskosten, etc)
Wat levert het op: Onbekend

Wat hebben wij nog nodig:
Onbekend

Link naar project:
Niet aanwezig

Pitch:

Bartiméus – Eigen regie over informatie voor slechtzienden

 

Probleemstelling:
Cliënten met een visuele en meervoudige beperking krijgen informatie over activiteiten niet goed mee.
Dagactiviteiten worden door begeleiders op vaste momenten aangekondigd en cliënten kunnen zich niet zelf inschrijven door hun beperking.

Oplossing: Eye Eye kapitein
Een apparaat die de activiteitenagenda voordraagt en de cliënt d.m.v. 2 grote knoppen zich zelf laat inschrijven.

Samenwerkingspartner:
Onbekend

Financien:
Wat kost het: (ontwikkelkosten, onderhoudskosten, etc)
Wat levert het op: Onbekend

Wat hebben wij nog nodig:
Onbekend

Link naar project:
Niet aanwezig

Pitch:

Philadelphia – Eigen regie over financiën

Probleemstelling:
Cliënten willen zelf inzicht hebben op hun financiën en meer regie hebben op financiële keuzes.

Oplossing:
Kandit

Samenwerkingspartner:
Niet bekend

Financien:
Wat kost het: (ontwikkelkosten, onderhoudskosten, etc)
Wat levert het op: Niet bekend

Wat hebben wij nog nodig:
Niet bekend

Link naar project:
Niet aanwezig

Pitch:

De Zijlen – Fysiek veiligheid bieden aan de cliënt bij afwezigheid van een begeleider

Probleemstelling:
Fysiek veiligheid bieden aan de cliënt bij afwezigheid van een begeleider.

Oplossing: Safeguard
Doormiddel van bestaande sensoren deze te koppelen op een systeem die door input vanuit begeleiders ‘leert’ wat risico volle situaties zijn.
Hieronder denken we aan vallen, epilepsie, agressief gedrag.
Het werkt als volgt: Als een begeleider van de groep af moet gaat het systeem aan. Deze geeft een seintje naar de begeleider op bijvoorbeeld een smartwatch als er een risicovolle gebeurtenis plaatsvind. Hierop kan de begeleider anticiperen.

Samenwerkingspartner:
Gidi. gamebakery.nl

Financien:
Om het te ontwikkelen hebben we berekend dat het systeem kan gaan werken als er 300.000,- euro geïnvesteerd wordt.
Dit is om software te ontwikkelen en het systeem te leren welke bewegingen risicovol is.
Wat levert het op: De begeleider krijgt meer grip op groepsdynamica en de bewoners meer veiligheid.

Wat hebben wij nog nodig:
We hebben € 300.000,- aan funding nodig. Daarnaast zoeken we specialisten op het gebied van Artificial Intelligence en een software ontwikkelaar voor smartwatches.

Link naar project:
Niet aanwezig

Pitch:

Pameijer – Onrust en onduidelijkheid bij cliëntvervoer

Probleemstelling:
Reduceren van spanning bij het wachten op het vervoer.
Hoe kunnen we de ervaren spanning door het wachten op de taxi en het instappen in de taxi voor die cliënten, die afhankelijk zijn van (taxi)vervoer verminderen. Dit probleem is gekozen door een vertegenwoordiging van onze cliënten omdat een deel van onze clientèle hier dagelijks mee te maken heeft met vaak zeer vervelende gevolgen.

Oplossing: Go-Piloot
Het product is een oplossing voor de spanning die cliënten ervaren door het wachten op de taxi en het instappen. Het product is voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking met een ontwikkelingsniveau van 0-2 jaar.  Het apparaat kan in verschillende voorwerpen, die aansluiten op de belevingswereld van de cliënt, worden vastgeklikt. Zoals een armband of knuffel.

De Go-piloot geeft prikkels (o.a. trillen, licht, geluid) op het moment dat de taxi in de buurt is. De informatie wordt gegenereerd door real-time data van de vervoersmaatschappij welke wordt omgezet in begrijpbare communicatie voor deze cliëntgroep. Hierdoor hoeft de cliënt niet meer te wachten op de taxi, waardoor er geen spanning meer is.

Samenwerkingspartner:
Rabobank
Hogeschool Rotterdam www.hogeschoolrotterdam.nl
De Rotterdamse e-health agenda
RMC www.rmc-nederland.nl/home

Financien:
De kosten bedragen ongeveer €50 per persoon voor de aanschaf met daarin gekoppeld een data-abonnement. Dit kan vanuit de zorggelden gefinancierd worden.

Wat hebben wij nog nodig:
Trainingsprogramma voor de doelgroep.
Programmeur die data beschikbaar bij vervoerder verbindt met de Go-Piloot.
Programmeur die het apparaat de Go-Piloot programmeren.
Beheer inrichten(onderhoud/helpdesk)

Link naar project:
Website project

Pitch:

De Opbouw – EMB beter begrijpen in hun behoeften en emoties

Probleemstelling:
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen met EMB (ernstige meervoudige beperking) beter begrepen worden in hun behoeften en emoties?
Mensen met een verstandelijke beperking worden gelukkig als ze begrepen worden. Veel mensen met een verstandelijke beperking voelen zich niet – en worden ook niet goed – begrepen. Dit uit zich in verschillende vormen; gillen, schreeuwen, automutilatie, apathie etc.

Oplossing: Fay
FAY is een database waarin persoonlijke informatie van mensen met een beperking in is opgeslagen en FAY is in staat om op basis van deze informatie groepsleiding te ondersteunen in het begrijpen van mensen met een beperking.

Samenwerkingspartner:
Ernst&Young, Rabobank, Kickstart your Social Impact, Baak Business & Information Management

Financien:
Er is niets bekend over de kosten/baten van dit project.

Wat hebben wij nog nodig:
Onbekend

Link naar project:
Website project

Pitch:

Zuidwester –

Probleemstelling: X
x

Oplossing: 2Bme
x

Samenwerkingspartner: x
niet bekend

Financien:
Wat kost het: (ontwikkelkosten, onderhoudskosten, etc)
Wat levert het op: x

Wat hebben wij nog nodig:
X

Link naar project: www.2bme.nl

Pitch: