Siza –

Probleemstelling: X
x

Oplossing: x
x

Samenwerkingspartner: x
niet bekend

Financien:
Wat kost het: (ontwikkelkosten, onderhoudskosten, etc)
Wat levert het op: x

Wat hebben wij nog nodig:
X

Link naar project: x

Pitch:

Daelzicht –

Probleemstelling: Zelfstandigheid bevorderen.
x

Oplossing: Wijzer
Een App die je helpt zelf gestelde doelen te behalen.

Samenwerkingspartner: x
niet bekend

Financien:
Wat kost het: (ontwikkelkosten, onderhoudskosten, etc)
Wat levert het op: x

Wat hebben wij nog nodig:
X

Link naar project: x

Pitch:

Driestroom –

Probleemstelling: X
x

Oplossing: Sociaal Brutaal
x

Samenwerkingspartner: x
niet bekend

Financien:
Wat kost het: (ontwikkelkosten, onderhoudskosten, etc)
Wat levert het op: x

Wat hebben wij nog nodig:
X

Link naar project: x

Pitch:

Expertisenetwerk ELVB – Frustratie door het niet kunnen doorbreken van patronen

Probleemstelling:
Mensen met een LVB en gezondheidsproblemen raken gefrustreerd omdat ze bestaande patronen niet kunnen doorbreken.

Oplossing: B-Appy
Deze oplossing “b-appy” richt zich op mensen met een lichte verstandelijke beperking en gezondheidsproblematiek. Deze doelgroep ervaart als knelpunten bij gezondheidsproblemen een gebrek aan inzicht en gebrek aan concreet plan van aanpak en onvoldoende steun. De b-appy brengt de aard van de gezondheidsproblemen op een allesomvattende manier (via het positieve gezondheidsmodel) letterlijk en daarmee laagdrempelig in beeld. Daarnaast biedt het een effectieve aanpak (lees: o.a. visueel, kleine stappen, leerstijlpassend) waarbij keuzes geboden worden. Daarbij wordt de betrokkenheid van belangrijke anderen zoals begeleiders van begin tot eind ingezet. De behoefte van de doelgroep om blended. De combi van een allesomvattend beeld van gezondheid en aanpak in visualisatie is innovatief

Samenwerkingspartner:
Jouw Omgeving (Jouwomgeving.nl), Garage 2020 (garage2020.nl) TU Delft, Uitleganimatie (uitleganimatie.nl)

Financien:
Wat kost het: Precieze kosten app zijn nog niet berekend. We verwachten dat deze door zorginstellingen als zorgaanbod wordt gedaan en dus uit budget via financiering via WLZ, jeugdwet en zorgverzekeraar van cliënt betaald kan worden
Wat levert het op: Onbekend

Wat hebben wij nog nodig:
Expertise Jouw Omgeving. institute for Positive Health, netwerk e-LVB

Link naar project:
Volgt nog.

Pitch: (filmpje)

Ons Tweede Thuis –

Probleemstelling: X
Mensen met een beperking willen graag zelfstandiger worden, maar begeleiders weten niet altijd hoe dat bereikt kan worden.

Oplossing: x
x

Samenwerkingspartner: x
niet bekend

Financien:
Wat kost het: (ontwikkelkosten, onderhoudskosten, etc)
Wat levert het op: x

Wat hebben wij nog nodig:
X

Link naar project: x

Pitch:

De Twentse Zorgcentra –

Probleemstelling: x
x

Oplossing: x
Een app voor een telefoon, tablet of smartwatch waarmee de cliënt zelf kan aangeven welke emoties hij ervaart. De app komt direct met praktische suggesties en kan eventueel gelijk een begeleider oproepen.

Samenwerkingspartner: x
niet bekend

Financien:
Wat kost het: (ontwikkelkosten, onderhoudskosten, etc)
Wat levert het op: x

Wat hebben wij nog nodig:
X

Link naar project: x

Pitch:

Ipse de Bruggen – Preventief spanning bij cliënten verlagen

Probleemstelling:
Hoe kan Ipse de Bruggen, met behulp van technologie, op preventieve wijze, ondersteuning bieden bij het ontstaan en voorkomen van onnodige onrust bij de cliënt.

De onrust en het daaruit voortkomende moeilijk verstaanbaar gedrag heeft een negatief effect op het welzijn en de behoefte aan begeleiding van de cliënt. Daarbij wordt ook het welzijn van medewerkers (en mede-cliënten) negatief beïnvloedt. Dit zorgt ook voor hogere zorgkosten en verhoging van het ziekteverzuim. Het oplossen van deze problematiek resulteert in een grote verbetering van leef- werkklimaat voor cliënt en medewerker en dus ook voor de zorg!

Oplossing: H-appy
Met behulp een “personal device” dat bij de cliënt middels sensoren o.a. de hartslag en huidgeleiding meet, meten wij de opgebouwde spanning. Hartslag en huidgeleiding zijn wetenschappelijk bewezen indicatoren voor het signaleren van oplopende spanning en stress. Dit device is aangesloten op een app en mogelijk in de vorm van een serious game. Op cliëntniveau wordt ingeregeld welke hartslag en huidgeleiding bij de diverse fases van spanning behoren. Bij oplopende spanning krijgen de cliënt én de begeleider een signaal. In eerste instantie wordt er door het systeem advies en keuzes gegeven wat de cliënt zelf kan doen om de spanning te reduceren. Wanneer de spanning toch verder oploopt dan geeft het systeem ook advies en keuzes aan begeleider en cliënt om samen actie te ondernemen om de spanning te verminderen. De adviezen zijn vooraf met de cliënt afgesproken en vastgelegd. Dit zorgt voor duidelijkheid en consistentie in de begeleiding, ongeacht welke begeleider aanwezig is.

Samenwerkingspartner:
Wij hebben samengewerkt met Wortell (wortell.nl) maar zoeken graag ook samenwerking met het initiatief van de Twentse Zorgcentra en hun partner Nedap. Daarnaast hebben wij initiatieven ondernomen om ontwikkelaars van de personal devices te benaderen.

De devices om hartslag en huidgeleiding te meten bestaan al en wij hebben al een eerste aanzet gemaakt om er een systeem aan te koppelen. Wij willen de devices verder doorontwikkelen zodat zij comfortabeler zijn voor de gebruiker om te dragen en de metingen continue doorgeven aan het systeem.

Financien:
Verwachte kosten voor aanschaf en beheer:
Hardware: Devices ca. €300,- per polsband (advies afschrijving in 3 jaar).
Software : €500.000,-. Ipse de Bruggen is niet voornemens zelf het concept te gaan vermarkten. Wij zoeken daarvoor een goede marktpartij. De kosten voor aanschaf van het systeem zullen door deze marktpartij bepaald worden, maar zullen naar alle waarschijnlijkheid bestaan uit eenmalig aanschaf / implementatiekosten en jaarlijkse licentiekosten (doorontwikkeling en beheer van het systeem). Daarnaast moet een organisatie er altijd rekening mee houden dat er intern ook beheerskosten zullen zijn.

Als klant zien wij in eerste instantie de zorgorganisaties (LVG met MVG en mogelijk ook bij doelgroepen binnen de GGZ). De zorgorganisatie zal de software van het systeem (app/serious game) en de hardware (polsbandjes) aan moeten schaffen welke hopelijk in de nabije toekomst geïntegreerd zijn in een smartwatch vergelijkbaar met de sporthorloges. Door hogere zelfredzaamheid en vermindering van het aantal escalaties zullen de zorgkosten op cliëntniveau omlaag gaan. Vermindering van het aantal escalaties en duidelijkheid in hoe op cliëntniveau gehandeld kan worden zal tot vermindering van spanning en ziekteverzuim leiden.

Wat hebben wij nog nodig:
Kosten voor de ontwikkeling van de software zijn geschat op € 500.000. De doorontwikkeling van de devices zijn vooralsnog als PM post opgenomen. Wij hebben dit gedaan omdat we op de hoogte zijn van het feit dat verschillende bedrijven, waaronder Philips, al werken of gewerkt hebben aan deze devices. De devices zijn dan voor verschillende markten, waaronder ook voorkoming van burn-out etc. De kosten voor ontwikkeling zijn derhalve afhankelijk van de aanpassingen die noodzakelijk zijn voor onze specifieke doelgroepen.
Zoals eerder aangegeven willen wij graag met andere zorgorganisaties, waaronder de Twentse zorgcentrale aan doorontwikkeling van het concept werken. Daarnaast zoeken wij duidelijk expertise op het gebied van ontwikkeling van personal devices en bouw van serious games/ app’s.

Wij zijn er van overtuigd dat de oplossing als totaalconcept op de markt moet worden gebracht. Een goede marktpartij die in dit concept gelooft en het wil vermarkten is dus ook zeker gewenst.

Link naar project:
Nog niet beschikbaar

Pitch:

SDW – Gericht geluid om auditieve overprikkeling tegen te gaan

Probleemstelling:
Mensen met een verstandelijke beperking of autistische stoornis worden erg onrustig van teveel geluiden om zich heen.
Cliënten voelen zich niet prettig door auditieve overprikkeling en kunnen daardoor minder goed in een groep functioneren.
Dat levert ook problemen op voor mede cliënten en begeleiders.

Oplossing: Gericht geluid.
Door gericht geluid kunnen we de focus van een cliënt verleggen zodat hij rustig wordt/blijft en niet getriggerd meer wordt door andere omgevingsgeluiden. Cliënten hoeven dus niet meer van de groep gehaald te worden waardoor ook beide begeleiders op de groep kunnen blijven. Het belangrijkste is dat we verwachten ook minder escalaties te krijgen en dat cliënten zich dus ook prettiger voelen en minder overprikkeld raken.

Samenwerkingspartner:
Willem de Jong van Image Productions: www.image-productions.nl
Avans Hogeschool, Jay Barendse, stagiaire richting Mens & Techniek: www.avans.nl
Arjan de Jong, Rabobank Zuidwest-Brabant: www.rabobank.nl/lokale-bank/zuidwest-brabant

Financien:
De kosten voor een speaker gericht geluid inclusief de installatie zijn ongeveer € 1.000,00. Afhankelijk van eventuele aanpassingen die nodig zijn om de speaker te kunnen installeren, kunnen er nog kosten bij komen. Dat is afhankelijk van de ruimte. Daarnaast is er een tablet, telefoon of CD-speler nodig om op de speaker aan te sluiten om muziek of geluid over de speaker af te spelen. Je kunt via Bluethooth geluid en muziek naar de speaker door sturen dus iedere aanwezige telefoon of tablet zou dat kunnen, hier is niets speciaals voor nodig.

Wat hebben wij nog nodig:
Om te kunnen onderzoeken of de lange termijn effecten net zo positief zijn als de korte termijn die tijdens de Hackathon zijn ervaren, is er budget nodig om de speakers te installeren en tijd van begeleiders om rapportage bij te houden van de effecten van de speaker of verschillende keuzen in muziek/geluid.
We horen graag wanneer er ook nog andere organisaties interesse hebben om mee te testen voor deze langere termijn.

Link naar project:
Website project

Pitch:

Van Boeijen – Inzetten van talent in de maatschappij

Probleemstelling:
Hoe zorgen we ervoor dat de talenten van cliënten dagelijks tot hun recht komen?

Oplossing: DiniE
Voor onze oplossing hebben we gekeken naar Dinie, een voorbeeldcliënt die een talent voor koken heeft en deze graag vaker wil inzetten. Uiteindelijk bedachten we een app, genaamd DiniE, die cliënten kan helpen om hun talenten optimaal in te zetten door vraag en aanbod op een slimme manier bij elkaar te brengen.

Samenwerkingspartner:
Maarten Overeem – www.idee101.nl
Harald van Leeuwen – www.eic.nl
Jos de Jong – www.fonk.amsterdam.nl
Albertine van der Pal-Zegelaar – Rabobank
Jolanda Pauwels
Duurzaamheidscentrum, Gemeente Assen
Poiesz Supermarkten B.V.

Financien:
Wat kost het: We vragen een kleine vergoeding om lid te worden van ons platform, de app DiniE. Zowel vragers als aanbieders krijgen hier veel voor terug. Cliënten kunnen nog vaker hun talenten in zetten, en bedrijven hebben een overzicht van cliënten met talenten die een waardevolle bijdrage voor het bedrijf kunnen leveren.
Wat levert het op: Niet bekend

Wat hebben wij nog nodig:
De eerste aanzet is gegeven tijdens de zeer inspirerende Hackathon week. De volgende stap die we moeten zetten is om het idee, de app DiniE, verder uit te kristaliseren en te ontwikkelen. Vervolgens zullen we vraag en aanbod op een slimme manier bij elkaar brengen. Aan de ene kant zijn dat cliënten met allerlei talenten en aan de andere kant bedrijven die graag deze talenten in huis willen halen. Middels de app zal er dan een slimme match ontstaan. Zo proberen we ervoor te zorgen dat de talenten van cliënten nóg beter tot hun recht komen!

Link naar project:
Website project

Pitch:

Triade – Verbeteren communicatie dagbesteding en wonen

Probleemstelling:
Er is geen eenduidige actuele snelle communicatie mogelijk tussen wonen en dagbesteding

Oplossing: #HoeGaatHetMet
Communicatie app #HoeGaatHetMet Een eenvoudige app waarin korte berichtjes binnen een aantal aandachtsgebieden kunnen worden verstuurd. Met deze informatie wordt het startscherm gevuld waardoor in één oogopslag valt te zien welke cliënten er extra aandacht nodig hebben bij de aankomst op de dagbesteding.

Samenwerkingspartner:
Cinnovate – Almere (website: www.cinnovate.nl)

Financien:
Wat kost het: Nog niet bekend
Wat levert het op: Nog niet bekend

Wat hebben wij nog nodig:
Samenwerking met andere initiatieven om één totaal-app te maken

Link naar project:
Niet aanwezig.

Pitch: