Bartiméus – Eigen regie over informatie voor slechtzienden

 

Probleemstelling:
Cliënten met een visuele en meervoudige beperking krijgen informatie over activiteiten niet goed mee.
Dagactiviteiten worden door begeleiders op vaste momenten aangekondigd en cliënten kunnen zich niet zelf inschrijven door hun beperking.

Oplossing: Eye Eye kapitein
Een apparaat die de activiteitenagenda voordraagt en de cliënt d.m.v. 2 grote knoppen zich zelf laat inschrijven.

Samenwerkingspartner:
Onbekend

Financien:
Wat kost het: (ontwikkelkosten, onderhoudskosten, etc)
Wat levert het op: Onbekend

Wat hebben wij nog nodig:
Onbekend

Link naar project:
Niet aanwezig

Pitch: