Aveleijn – Ondersteuning bij emoties na een trauma

Probleemstelling: De cliënt heeft te weinig regie over het trauma behandelingsproces.
We hebben tijdens de Hackathon-week gewerkt aan het vraagstuk rond verwerking en behandeling van trauma’s. Binnen Aveleijn bieden we traumabehandelingen aan voor cliënten die niet in staat zijn hun om de voor hen traumatische gebeurtenissen zelfstandig te verwerken. Voor en rond deze behandelmomenten is er, zowel vanuit cliënten als vanuit behandelaren, de behoefte om cliënten de mogelijkheden te geven om zelf en op eigen initiatief verder te werken aan herstel.

Oplossing: Sjoegem
Wij hebben Sjoegem bedacht. Sjoegem is een applicatie die de cliënt
1: Een plek en inzicht geeft in eigen gedachten en emoties;
2: Psycho-educatie aanbiedt en;
3: in staat stelt zijn netwerk aan te haken.
Clienten geven aan dat trauma behandeling erg pittig kan zijn en dat dit veel gevoelens losmaakt. Zij geven aan dat het voor hen belangrijk is om aan te kunnen geven hoe ze zich voelen en desgewenst ook kunnen delen met voor hen belangrijke mensen. Ook willen cliënten en behandelaren ook voor en tussen de behandelmomenten aan de slag met traumaverwerking. Daarom biedt Sjoegem ook psycho-educatie, bijvoorbeeld in de vorm van informatie of oefeningen. De applicatie is visueel eenvoudig en begrijpelijk vormgegeven zodat het cliënten ook echt grip geeft.

Samenwerkingspartner:
Rene Stam van Conceptlicious, www.conceptlicious.nl
Robert de Groot van &degroot, www.endegroot.nl
Tom Hoestee, www.tomharisson.nl
Daniël Jitbehadour, wearewunderbar.nl
Fleur Mensink van Jarabee
Steven Keuper van Adwise, www.adwise.nl
Lourraine Lents van Rabobank

Financien:
De ontwikkeling van de applicatie vraagt om een initiële investering van 360.000 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit ontwikkeluren door een ontwikkelaar en uren van inhoudelijke experts zoals gedragswetenschappers. In ons BMC zijn we uitgegaan van eigenaarschap en intellectueel eigendom bij de ontwikkelaar en partnerschappen met inhoudelijke experts. Jaarlijks worden 6700 cliënten met een verstandelijke beperking behandeld voor hun trauma. Wij denken dat er op basis van deze cijfers een haalbare businesscase kan worden gemaakt maar zien ook veel kansen voor uitbreiding van doelgroepen buiten de VG-sector. Onze klanten betalen licentiekosten per gebruiker. Zij zullen hiertoe bereid zijn omdat ze hiermee hun cliënt, en ook behandelaar, een tool geven waarmee ze grip op hun behandeling krijgen. Maar wij denken ook dat het mogelijk is om effectiever en dus korter te kunnen behandelen door deze app te gebruiken.

Wat hebben wij nog nodig:
We zoeken vooral technische en inhoudelijk expertise. We denken dat partnerschappen met inhoudelijke experts belangrijk zijn. Dit zijn, wat ons betreft, zorginstellingen die bereid zijn om medewerkers vrij te maken voor het ontwikkeltraject.

Link naar project:
https://www.linkedin.com/pulse/de-vghackathon-samen-met-aveleijn-rené-stam/

Pitch:

ORO – Stimuleren van geluk en zelfregie bij cliënten

Probleemstelling: Hoe kan technologie ervoor zorgen dat cliënten zelf regie hebben, beter begrepen worden en een soulmate vinden?
x

Oplossing: x
x

Samenwerkingspartner: x
niet bekend

Financien:
Wat kost het: (ontwikkelkosten, onderhoudskosten, etc)
Wat levert het op: x

Wat hebben wij nog nodig:
X

Link naar project: x

Pitch:

Amarant Groep – Talent ontdek podium

Probleemstelling: LVB cliënten worden beoordeeld op wat ze niet kunnen en talenten blijven vaak onbenut.
x

Oplossing: Talent Ontdek podium
Via een online profiel kunnen cliënten hun talent ontdekken en worden zij gekoppeld aan werkplekken waar hun talent tot z’n recht komt.

Samenwerkingspartner: x
niet bekend

Financien:
Wat kost het: (ontwikkelkosten, onderhoudskosten, etc)
Wat levert het op: x

Wat hebben wij nog nodig:
X

Link naar project: x

Pitch:

Lunet zorg – Verbetering van vrijetijdsbesteding

Probleemstelling: Verbeteren van vrijetijdsbesteding
x

Oplossing: Activitijd app
Verbinden van cliënten en vrijwilligers aan activiteiten.

Samenwerkingspartner: x
niet bekend

Financien:
Wat kost het: (ontwikkelkosten, onderhoudskosten, etc)
Wat levert het op: x

Wat hebben wij nog nodig:
X

Link naar project: x

Pitch:

Pluryn – Passend werk voor mensen met een beperking

Probleemstelling: Hoe kunnen wij kandidaten ondersteunen in het definiëren, zoeken en behouden van passend werk.
Werk zoeken is niet makkelijk. Je moet weten wat je kwaliteiten en talenten zijn, begrijpen welk soort werk hierbij past, een baan kunnen vinden en jezelf goed kunnen presenteren. Dit valt al helemaal niet mee als je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt. Daarnaast neemt een trajectcoach veel van het zoekwerk op zich. Kan een CV app ondersteunen bij het zoeken en behouden van werk? Kunnen we meer eigenaarschap geven aan de werkzoekende over het arbeidsproces?

Oplossing: Werkenner
De webapplicatie is een te personaliseren levensportfolio, CV en oefenhulp in één. Zo neemt de werkzoeker de regie in eigen handen: je kan sneller oriënteren, een match vinden, oefenen en voorbereiden. Werkenner geeft je een professioneel beeld van jezelf, en laat je zelfstandig het arbeidsproces in gaan!

Samenwerkingspartner:
Fourmore – www.fourmore.eu
Joes + Manon – www.joesmanon.nl

Financien:
Er is niets bekend over de kosten van dit project.
Eventueel kunnen we nadenken over een kleine vergoeding voor de gebruiker (werkzoekende) van de Werkenner.

Wat levert het op: Ons project wordt van meerdere kanten gevoed. De persoonlijke input van de portfolio’s stoelt grotendeels op bestaande services van VGZ-instellingen als het toekomstplan en de talentenexpeditie. Zo hoeft het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden te worden. Daarnaast bestaat er een talentenbank voor bedrijven waar zij de werkzoekenden kunnen vinden op basis van talenten, kwaliteiten, passies en/of skills. Tegen een vergoeding kunnen bedrijven zich hierop inschrijven en de persoon vinden die precies bij hen past. De talentenbank kan ook (betaald) gebruikt worden door uitzendbureau’s.

Wat hebben wij nog nodig:
Pluryn – tijd en geld voor ontwikkeling van de applicatie en gebruikerstesten
(ontwerp, techniek, onderzoek)
Gebruikers – om mee te co-ontwerpen
Bedrijven die aan willen sluiten bij een pilot voor de talentendatabank
Beheerders van de Werkenner applicatie (up to date houden)

Link naar project:
www.werkenner.nl

Pitch:

’s Heeren Loo – pijnbeleving EMB cliënten

Probleemstelling: EMB cliënten kunnen niet aangeven of ze pijn hebben.
Er zijn in Nederland ongeveer 10.000 mensen met een ernstig meervoudige beperking die ons niet kunnen vertellen of ze pijn hebben. Alleen mensen die de cliënt dagelijks zien en de cliënt echt goed kennen, kunnen soms herkennen als de cliënt pijn heeft.

Oplossing: x
Een app die gezichtsuitdrukkingen van de cliënt herkent en aangeeft of de cliënt pijn heeft of niet. De begeleider maakt een foto van de cliënt en deze wordt geanalyseerd door de app.

Samenwerkingspartner: x
niet bekend

Financien:
Wat kost het: (ontwikkelkosten, onderhoudskosten, etc)
Wat levert het op: x.

Wat hebben wij nog nodig:
X

Link naar project: x

Pitch:

Reinaerde, Tragel, ASVZ – Verminderen van vrijheidsbeperkende maatregelen

Probleemstelling: Cliënten worden vaak beperkt in hun vrijheid, omdat begeleiders en verwanten vinden dat dit veiliger is voor de cliënt.
Begeleiders zijn volop bezig met separeren, fixeren, ongevraagd controleren, beperken in eten en drinken, beperken van toegang tot internet. Dit alles overkomt ruim 45.000 cliënten. In veel van die gevallen zijn er andere oplossingen dan het beperken van de vrijheid van de cliënt.

Oplossing: Samen Vrij
Een app die de positie van de cliënt verbetert. De cliënt praat mee en kiest. De app is een hulpmiddel om de dialoog aan te gaan tussen cliënt, begeleider en verwant.

Samenwerkingspartner: x

niet bekend

Financien:
Wat kost het: € 150.000,- ontwikkelkosten
Wat levert het op: Versterking positie cliënt, meer zelfbepaling.

Wat hebben wij nog nodig:
X

Link naar project: x

Pitch:

Dichterbij –

Probleemstelling: X
In heel Nederland valt er elke 4 minuten iemand, met letsel als gevolg. Naar verwachting zullen de zorgkosten voor valincidenten in 2030 rond de 1,3 miljard per jaar liggen.

Oplossing: Valpreventietool ED
Een tool dat in de leefomgeving van de cliënt een risicoprofiel kan opstellen. Dat profiel bestaat uit 16 wetenschappelijk onderbouwde parameters die gehaald kunnen worden uit het ECD en informatie van een wearable. De app voor de begeleider geeft real-time informatie en push-meldingen als een cliënt een verhoogd risico heeft op vallen. De app vertelt waarom het risico verhoogd is en toont suggesties hoe je het risico op dat moment kunt verlagen.

Samenwerkingspartner: x
niet bekend

Financien:
Wat kost het: (ontwikkelkosten, onderhoudskosten, etc)
Wat levert het op: zorgkostenbesparing van € 780 miljoen per jaar.

Wat hebben wij nog nodig:
X

Link naar project: x

Pitch: 

Amerpoort – Sneller indirecte administratieve zorg regelen

Probleemstelling: Het makkelijker maken van indirecte zorg
158.000 medewerkers in de zorg zijn 4 tot 9 minuten bezig om in te loggen op de computer om één rapportage voor één cliënt te maken. Dit is zonde van de tijd voor de cliënten.

Oplossing: Poort
Een kleine smart-device die je volledig spraakgestuurd kunt bedienen. Zo kun je bij de cliënt rapporteren met je stem of direct een afspraak in je digitale agenda plaatsen, zonder eerst te hoeven inloggen op een vaste computer.

Samenwerkingspartner: x
niet bekend

Financien:
Wat kost het: (ontwikkelkosten, onderhoudskosten, etc)
Wat levert het op: (kwaliteit, tijd, geld, etc)

Wat hebben wij nog nodig:
We zoeken een enthousiaste ontwikkelaar die met ons dit apparaatje en de software wil gaan maken. Vooral het stukje privacy en security is hierbij erg belangrijk.
We zijn ook op zoek naar een fonds die de initiële ontwikkelkosten wil sponsoren.
We zoeken zorginstellingen die met ons de pilot willen draaien.

Link naar project: x

Pitch: