Daelzicht –

Probleemstelling: Zelfstandigheid bevorderen.
x

Oplossing: Wijzer
Een App die je helpt zelf gestelde doelen te behalen.

Samenwerkingspartner: x
niet bekend

Financien:
Wat kost het: (ontwikkelkosten, onderhoudskosten, etc)
Wat levert het op: x

Wat hebben wij nog nodig:
X

Link naar project: x

Pitch: