Interview Casper Smeets

Casper Smeets is Ecosysteem Director Digital Health bij Rockstart en jurylid tijdens de Demoday van de eerste VG Hackathon. Hoe kijkt hij naar de Nederlandse zorgsector? En wat verwacht hij van de Hackathon?

 

Wat doet Rockstart?
Bij Rockstart investeren we in early stage start-ups. Dat doen we vanuit een database met meer dan 600 bedrijven, waarbij we er 10 selecteren voor een accelerator (versnellersprogramma). In die gekozen start-ups investeren we 20.000 euro cash en 90.000 euro aan programma-waarde. We organiseren de locaties waar ze kunnen werken, we ondersteunen ze door coaching, organiseren events en een demoday waar ze zich kunnen presenteren aan investeerders. Het is onze missie om ervoor te zorgen dat de beste start-ups scalable worden, zodat ze wereldwijd impact kunnen genereren. Internationale schaalbaarheid is dus een van de belangrijkste criteria. In het nu lopende Digital Health programma komen zeven van de tien start-ups uit het buitenland. We krijgen daardoor de beste teams uit de wereld naar de Health Valley Nijmegen om aan hun business te werken. En vervolgens willen we ze helpen om wereldwijd te schalen.

In welke sectoren is Rockstart actief?
We zijn zes jaar geleden gestart met Web en Mobile, gericht op technologie-start-ups, daarna zijn er Smart Energy en Digital Health bijgekomen, gericht op specifieke industrieën. In Den Bosch zijn we onlangs de eerste Europese Artificial Intelligence Accelerator gestart, en ook daar zit een start-up die zich richt op de zorg, waarbij we op zoek gaan naar verbindingen met pioniers binnen de zorgsector.

“Focus op compacte teams die echt all-in willen gaan!”

Wat doen jullie voor zorgorganisaties?
We helpen niet alleen start-ups om toegang te krijgen tot zorgpartijen, maar we ondersteunen ook zorgorganisaties bij het draaien van pilots, om te kunnen beoordelen of de nieuwe dienstverlening van een start-up ook ingekocht kan worden door deze organisaties. We helpen grote organisaties bij het zo succesvol mogelijk implementeren van een innovatie in de bestaande organisatie. Er zijn de afgelopen jaren veel innovatie-teams opgezet, er zijn veel dingen uitgetest vanuit passie en energie. De vraag is nu: hoe kunnen we ervoor zorgen dat al die ideeën strategisch gematcht worden met de organisatie, in lijn met de kracht en de strategie van de organisatie? En hoe kunnen daar start-ups aan gematcht worden, en programma’s opgezet worden om ervoor te zorgen dat er ook successen komen, in zo’n innovatieportfolio-strategie. Naast onze accelerator gericht op start-ups zijn we dus ook actief bezig met het ondersteunen van grote zorgorganisaties met de vraag: “Hoe kunnen we innovaties succesvol implementeren?”

“Een goed voorbeeld is Renaltracker, een startup die een wereldwijd platform heeft opgezet, zodat mensen zo goed mogelijk leren omgaan met hun nierziekte. Je kunt lid worden en zij gaan je dan tijdens een bootcamp van 12 tot 16 weken leren om zo goed mogelijk je dieet bij te houden en je doelen te halen. Zij zijn nu actief in de UK, Canada, Amerika en Australie, en richten zich nu ook op Nederland.”

Waar letten jullie op bij de selectie van start-ups voor een accelerator?
Voor ons is het team het meest belangrijke. Veel mensen kijken vooral naar het idee of het product, maar het idee is voor ons een startpunt. We kijken naar het team, we kijken naar de markt en naar het product. We zien dat de ideeën van start-ups in het eerste jaar vaak nog ingrijpend kunnen veranderen. Voor ons is vooral de vraag: waar zien we de beste teams, met een combinatie van intra- en entrepreneurs, of startups die gesteund worden door grote organisaties, die echt all-in willen gaan voor een nieuw idee. En die werken met een compact startup-team. Wat ik heel vaak zie in de zorg zijn grote teams, part-time projecten, redelijk veel funding, soms puur op de naam of titel van een van de kartrekkers. En vaak willen organisaties niet stoppen met projecten, ook wanneer deze duidelijk onvoldoende impact hebben, waardoor er veel menskracht en energie verloren gaat. Wij zetten daar het start-up model tegenover: we geven tien start-ups geld en ondersteuning en kijken welke start-ups werkelijk snel kunnen groeien. Door dat model te gebruiken voorkomen we juist risico’s, doordat we focussen op impact en schaalbaarheid. Maar de basis ligt in een goed team dat echt all-in wil gaan.

Hoe kijk je naar de uitdagingen in de zorgsector?
Wat me opvalt in de zorg, is dat er in de afgelopen zeven jaar allerlei innovatie-initiatieven zijn opgezet, wat heel positief is. Ik zie dat de zorgverzekeraars zich meer richten op innovatie en het ministerie van VWS is innovatie echt aan het aanjagen, dat is echt uniek. Ik denk dat er in Nederland heel veel ingrediënten zijn om nieuwe dingen te doen, maar we hebben nu een paar mensen nodig die opstaan, en die willen investeren in vernieuwing. De meeste zorgpartijen hebben nog geen enkel idee hoe ze dat moeten doen. Dat is de grote vraag in de zorg: “Hoe ga je start-ups en scale-ups verbinden aan grote zorgorganisaties, zodat ze impact voor de toekomst kunnen realiseren?”
Dat vraagt om een professionalisering van innovatie in de zorg. Lucien Engelen gebruikt hier een mooie quote voor: “The end of the beginning.” We zijn voorbij de startfase, het pionieren. Nu moet er echt een professionaliseringsslag gemaakt worden om met de pioniers in het systeem, de 5% van de partijen die echt vooruit willen, een ecosysteem te vormen zodat die vernieuwing werkelijk kan versnellen. Dat is wat er moet gebeuren.