Koraal – Makkelijke taal voor iedereen

Probleemstelling:
Brieven worden vaak te moeilijk geschreven voor mensen met een beperking. Geschreven taal roept nu vaak onbedoelde emoties op bij mensen met een LVB (licht verstandelijke beperking) doordat woorden en tekst te moeilijk zijn; Hoe kunnen we de belevingswereld van mensen met een LVB meenemen in de manier waarop we taal gebruiken.

Oplossing: ZieMij
ZieMij is een digitale hulp voor op je smartphone. De tool vertaalt (stukjes)tekst of woorden zoals jij dat wil. Dat kan in woord, beeld of geluid. Daarnaast bevat de tool een virtuele helper. Deze helper kan jou helpen bij wat je moet doen en je geruststellen als dat nodig is. Zo weet je wat je kan doen na het lezen van de brief of e-mail. De helper kan ook afspraken direct in jouw agenda plaatsen en herinnert je aan deze afspraak. Je kan ook iemand die je persoonlijk kent via de virtuele helper om hulp vragen. De virtuele helper brengt jou hiermee in contact.  Terwijl je ZieMij gebruikt, verzamelt de tool data over wat je moeilijk vindt en waarom. Deze data worden gestuurd aan organisaties die meedoen en aan de overheid. Via deze data leren zij hun brieven of e-mails aan te passen op de manier waarop jij dat prettig vindt. Ze leren hun taal begrijpelijk te maken. Dat heeft een grote maatschappelijke waarde. Het onzichtbare wordt zichtbaar. Begrijpelijke taal wordt de norm en moeilijke taal de uitzondering.

Samenwerkingspartner:
Experience Center PwC www.pwc.nl
Zuyd Hogeschool Faculty of Health www.zuyd.nl
Rabobank www.rabobank.nl

Financien:
Op dit moment worden de noodzakelijke acties uitgezet om te onderzoeken hoe het tijdens de Hackathon gepresenteerde business model verder vertaald kan worden. Hierbij worden ook alternatieve businessmodellen onderzocht. We vinden het belangrijk dat de tool toegankelijk en betaalbaar wordt voor iedereen. Daarom gaan we op zoek naar een model dat het product zelfvoorzienend maakt terwijl het toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen.

Wat hebben wij nog nodig:
Uiteraard zijn er middelen nodig om het huidige prototype ZieMij verder te ontwikkelen. Naast Koraal zijn er een aantal partners die wij bij deze innovatie willen betrekken. In de Hackathon week hebben een aantal partijen interesse getoond in een financiele bijdrage. Hiermee gaan we verder.
Daarnaast is er technische & design expertise nodig evenals nog meer ervaringen van beoogde gebruikers voor de verdere ontwikkeling van ZieMij (Beoogde gebruikers zijn mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden). Hiervoor wordt op dit moment een projectplan geschreven in samenwerking met het Experience Center van PwC.

Link naar project:
https://www.koraalgroep.nl/nieuws/koraal-winnaar-eerste-landelijke-vghackathon

Pitch: