Pameijer – Onrust en onduidelijkheid bij cliëntvervoer

Probleemstelling:
Reduceren van spanning bij het wachten op het vervoer.
Hoe kunnen we de ervaren spanning door het wachten op de taxi en het instappen in de taxi voor die cliënten, die afhankelijk zijn van (taxi)vervoer verminderen. Dit probleem is gekozen door een vertegenwoordiging van onze cliënten omdat een deel van onze clientèle hier dagelijks mee te maken heeft met vaak zeer vervelende gevolgen.

Oplossing: Go-Piloot
Het product is een oplossing voor de spanning die cliënten ervaren door het wachten op de taxi en het instappen. Het product is voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking met een ontwikkelingsniveau van 0-2 jaar.  Het apparaat kan in verschillende voorwerpen, die aansluiten op de belevingswereld van de cliënt, worden vastgeklikt. Zoals een armband of knuffel.

De Go-piloot geeft prikkels (o.a. trillen, licht, geluid) op het moment dat de taxi in de buurt is. De informatie wordt gegenereerd door real-time data van de vervoersmaatschappij welke wordt omgezet in begrijpbare communicatie voor deze cliëntgroep. Hierdoor hoeft de cliënt niet meer te wachten op de taxi, waardoor er geen spanning meer is.

Samenwerkingspartner:
Rabobank
Hogeschool Rotterdam www.hogeschoolrotterdam.nl
De Rotterdamse e-health agenda
RMC www.rmc-nederland.nl/home

Financien:
De kosten bedragen ongeveer €50 per persoon voor de aanschaf met daarin gekoppeld een data-abonnement. Dit kan vanuit de zorggelden gefinancierd worden.

Wat hebben wij nog nodig:
Trainingsprogramma voor de doelgroep.
Programmeur die data beschikbaar bij vervoerder verbindt met de Go-Piloot.
Programmeur die het apparaat de Go-Piloot programmeren.
Beheer inrichten(onderhoud/helpdesk)

Link naar project:
Website project

Pitch: