De Opbouw – EMB beter begrijpen in hun behoeften en emoties

Probleemstelling:
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen met EMB (ernstige meervoudige beperking) beter begrepen worden in hun behoeften en emoties?
Mensen met een verstandelijke beperking worden gelukkig als ze begrepen worden. Veel mensen met een verstandelijke beperking voelen zich niet – en worden ook niet goed – begrepen. Dit uit zich in verschillende vormen; gillen, schreeuwen, automutilatie, apathie etc.

Oplossing: Fay
FAY is een database waarin persoonlijke informatie van mensen met een beperking in is opgeslagen en FAY is in staat om op basis van deze informatie groepsleiding te ondersteunen in het begrijpen van mensen met een beperking.

Samenwerkingspartner:
Ernst&Young, Rabobank, Kickstart your Social Impact, Baak Business & Information Management

Financien:
Er is niets bekend over de kosten/baten van dit project.

Wat hebben wij nog nodig:
Onbekend

Link naar project:
Website project

Pitch: