Kunnen we het maken? #VGHackathon

Zomer 2016, enkele innovators uit de Gehandicaptenzorg vragen zich het
volgende af: waarom zouden we allemaal hetzelfde wiel uitvinden voor onze cliënten? Is het niet veel nuttiger en vooral leuker om de krachten te bundelen? Op een warme zomerdag in Amersfoort werd het beklonken, de VG-innovators zwerm was geboren! Maar wie werken er eigenlijk allemaal in deze leuke sector? En hoe maken we die verbinding met elkaar? Eén ding was wel al direct duidelijk, we gingen voor een informeel netwerk. Een initiatief voor gezamenlijke kracht binnen de

Gehandicaptenzorg, ingegeven door de innovators zelf. Geen ingewikkelde samenwerkingsverbanden met juridische afbakeningen en opgetuigde besluitvormingsprocessen. Geen vooraf akkoord van de bestuurders, nee we gingen voor brede innovatie van beneden naar boven. Of eigenlijk beter gezegd van binnen naar buiten.

Hoe gingen we onze VG-innovators zwerm vergroten? Want willen we echt de krachten bundelen in de Gehandicaptenzorg, dan zullen we aan de slag moeten met verbinding in een zeer versnipperde sector. Zo’n 200.000 medeburgers met een verstandelijke, lichamelijke en/ of zintuiglijke beperking ontvangen dagelijks zorg van bijna 300 zorgaanbieders. Waarbij de 5 grootste aanbieders nog geen 2% van de totale markt bedienen. Eigenlijk ging het vergroten van de zwerm vrij makkelijk, binnen no-time bestond de zwerm via peer-2-peer connecties uit zo’n 60 vertegenwoordigers van meer dan 35 organisaties. En nog elke dag groeit de zwerm. Wat een fantastische manier om de muren te beslechten en nieuwe innovatie collega’s te ontmoeten. De Gehandicaptenzorg is gebaat bij de beste innovators en hoe effectiever dan via deze fantastische zwerm, kan dat worden bereikt met innovators die elkaar daarin verder helpen.

Initiatieven koppelen, samen optrekken en vooral kennisdelen. Meermaals ook diepgaande intervisie over het vak van innovator, waarbij logischerwijs iedereen dezelfde leercyclus meemaakt. Zowel persoonlijk als op organisatieniveau. Het gaat super, de zwerm groeit elke dag verder en meer en meer krachten worden gebundeld. Bestuurders van de betrokken organisaties staan zeer positief tegenover het initiatief en supporten waar mogelijk, hoe mooi is dat.

Toch reikt onze ambitie verder dan dit, we willen de Gehandicaptenzorg op de innovatie kaart zetten. Waarom? Al die medeburgers met een verstandelijke, lichamelijke en/ of zintuiglijke beperking verdienen het om de kans te krijgen mee te groeien in onze snel veranderende samenleving. Ook zij hebben recht op tijdige aanhaking op alle (technologische) ontwikkelingen. Wat heeft de sector daarvoor nodig? Als je het ons vraagt, dan heeft onze doelgroep aandacht nodig. Niet alleen persoonlijke aandacht, nee ook innovatie aandacht. We willen dat het bedrijfsleven en het Nederlandse zorgsysteem de Gehandicaptenzorg de moeite waard vindt om in te innoveren. Onze medeburgers die dagelijkse zorg en ondersteuning ontvangen, verdienen een gezicht, een stem. Want helaas, het is nog steeds zo dat vele mede(Neder)landers geen of weinig idee hebben van wie dat is, die medeburger met een beperking of liever gezegd andere talenten en uitdagingen dan de gemiddelde Nederlander. Wat het inhoudt, een leven met extra uitdagingen, wat het betekent om elke dag met die extra uitdagingen om te gaan. We kunnen daarom maar één ding doen, de Gehandicaptenzorg als sector op de kaart zetten. Zodat niemand meer om ons heen kan, zodat iedereen wil innoveren in deze fantastische sector.

 

Hoe mooier kan dit voorbeeld zijn,

van zoveel innovators binnen één sector die samen optrekken voor het belang van al die medeburgers. Dat opent nieuwe deuren …. in ons hoofd. Zo bedachten wij in de zomer van 2017 aan een warme tuintafel, een nieuwe ambitie was geboren. Wat als we zelf een eigen sector brede hackathon te organiseren? Hoe gaaf is het event ‘Hacking Health’ elk jaar weer opnieuw, georganiseerd door o.a. Radboud ReShape. Een prachtig weekend vol innovatie, en toch …. de Gehandicaptenzorg delft vaak nog wat het onderspit. En daar is niets mis mee, zeer zeker niet. De Gehandicaptenzorg is ook maar één deel van de totale Nederlandse zorg.

Zouden wij speciaal voor de Gehandicaptenzorg dan ook zo’n gave hackathon kunnen organiseren? Hoeveel werk is dat wel niet en hoe bekostigen we dat? Hoe komen we aan voldoende deelnemers? Geen van die angsten bleken terecht. Jazeker, het is een behoorlijke bak werk. Grote complimenten dan ook voor het fantastische kernteam, die zich de afgelopen maanden en nog elke nieuwe dag, vol energie en commitment bezighoudt met de voorbereidingen van de allereerste VG-Hackathon! , Suzanne Verheijden, Jethro Hardeman, Sanneke Langendoen en Bart Rijgersberg …. het zijn stuk voor stuk toppers. Met grote support van het VG-innovators zwerm, groeit ook dit initiatief elke dag tot een mooiere omvang. Zoveel enthousiaste reacties vanuit onze eigen sector maar ook daarbuiten, die we mochten ontvangen op ons initiatief.

Luxeproblemen lijken zelfs bijna te ontstaan, de aanmeldingen stromen één voor één binnen. We ploffen bijna uit ons innovatie jasje. Hoeveel kunnen we aan? Waar ligt de grens? Inmiddels zitten we echt vol, de inschrijving is na team 35 met pijn in ons hart gesloten. Binnen no-time hadden we een top jury bij elkaar, iedereen zei tot ons grote plezier zonder enige twijfel ‘ja, ik doe mee!’. Wat een gave support! Met Casper Smeets, Erik Gerritsen, Daan Dohmen, Ellis Jongerius, Frank Bluiminck en Michel van Schaik kan het niet anders dan een te gekke Demo Day worden op 13 april!

 

Mega trots zijn wij nu al, op het bereiken van waarom we ooit samen begonnen: samen sterk! Wat een fantastisch vooruitzicht ligt er in het vizier, als hier toch geen waardevolle innovaties uit voortkomen …. Alle 35 teams zijn inmiddels serieus bezig met hun voorbereidingen voor de hackathon, super om te zien. Op naar een innovatieve week vol energie en creativiteit, van beperking naar versterking! Wil je meer weten over de VG-Hackathon 2018? Kijk dan op www.vghackathon.nl.

Geschreven door Xenia Kuiper